USŁUGI

CENNIK USŁUG KSEROGRAFICZNYCH I DRUKOWANIA
W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W LEWINIE BRZESKIM


Cennik usług kserograficznych i drukowania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim, określa ceny usług we wszystkich jej placówkach, tam gdzie one są dostępne:
  • Biblioteka Centralna w Lewinie Brzeskim,
  • Filia w Łosiowie,
  • Filia w Skorogoszczy,
  • Filia w Przeczy,
  • Filia w Strzelnikach.

ksero/wydruk czarno - biały: A4 - 0,20 zł, A3 - 0,40 zł,

ksero/wydruk kolor: A4 - 1,00 zł, A3 - 2,00 zł.