Europejskie Dni Dziedzictwa już po raz dziesiąty!

Tradycją już jest, że we wrześniu, w Skorogoszczy, odbywają się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, których głównym organizatorem jest Towarzystwo Rozwoju Lokalnego ZIELONY MOST. 17 września br. odbyła się dziesiąta już inauguracja EDD w Skorogoszczy i po raz dziesiąty do akcji przyłączyła się także Biblioteka Publiczna ze Skorogoszczy.


W tegoroczny temat uroczystości "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu" jak zwykle wielowarstwowy, łączący różne składniki i ich wzajemne relacje, obecność i wrażliwość człowieka, historię, tradycję, przenikanie kultur i powiązanie z naturalnym, przyrodniczym środowiskiem doskonale wpisała się wystawa zaprezentowana przez Bibliotekę.

Ekspozycja, której autorem jest Pan Józef Gwizdak, została opracowana z okazji 70-tej rocznicy przesiedleń z Kresów na Ziemie Zachodnie, a konkretnie do parafii Skorogoszcz.

Podczas tegorocznych obchodów EDD, wśród licznych atrakcji, zaprezentowano również książkę "Ojciec Dominik ze Skorogoszczy" autorstwa Pana Dariusza Zięby, pierwszą biografię żyjącego na przełomie XVI/XVII w. franciszkanina, wybitnego arabisty pochodzącego ze Skorogoszczy.

Organizator serdecznie dziękuje:
- Panu Józefowi Gwizdakowi za udostępnienie wystawy;
- Państwu Teresie i Januszowi Zelek za pomoc techniczną przy organizacji wystawy.


WIĘCEJ ZDJĘĆ MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ