LINKI

LEWIN BRZESKI

www.lewin-brzeski.pl
www.bip.lewin-brzeski.pl

BIBLIOTEKI

Biblioteka Narodowa: www.bn.org.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu: www.wbp.opole.pl

BIBLIOTEKI CYFROWE

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA: www.polona.pl/dlibra
Biblioteka literatury polskiej w Internecie: monika.univ.gda.pl/~literat/
Wolne Lektury: www.wolnelektury.pl/