HISTORIA BIBLIOTEKI

Miejska biblioteka w Lewinie Brzeskim rozpoczęła swoją działalność na początku 1948 roku z księgozbiorem liczącym zaledwie 289 woluminów. Mieściła się w jednym z pomieszczeń ratusza. Pierwsze wpisy w księgach inwentarzowych pochodzą ze stycznia 1949 roku i ten rok przyjmuje się za datę utworzenia biblioteki w Lewinie Brzeskim. Organizatorem i pierwszym kierownikiem biblioteki była pani Stefania Praczukowska.

Dzięki darom instytucji, zakładów pracy, powiatowej biblioteki w Brzegu, osób prywatnych, księgozbiór biblioteki pod koniec 1949 roku liczył 900 egzemplarzy.

W 1950 roku ze skromnego pomieszczenia w ratuszu, biblioteka została przeniesiona do budynku przy al. Wojska Polskiego (obecnie Przedszkole nr 1).

15 czerwca 1974 roku biblioteka otrzymuje nowy lokal w centrum miasta - Rynek 7/8. Z małej, otwartej po wojnie wypożyczalni książek, placówka rozrasta się, uzyskując rangę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, której podlegają cztery filie: w Łosiowie, w Skorogoszczy, w Przeczy i w Strzelnikach. Nie była to ostatnia przeprowadzka w historii biblioteki. Od maja 1997 roku mieściła się w budynku przy ul. Rynek 26. Obecnie biblioteka znajduje się przy ul. Kościuszki 52, zajmuje część II piętra.
Stefania Praczukowska - organizatorka lewińskiej biblioteki