DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim jest samorządową instytucją kultury.

Biblioteka działa na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.


Zgodnie ze statutem, do głównych zadań Biblioteki należy:
  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;


  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;


  • prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;


  • popularyzacja książki i czytelnictwa;


  • promowanie zbiorów, pisarzy i działalności bibliotecznej;


  • inicjowanie i organizowanie różnorodnych form działalności zmierzających do rozwoju czytelnictwa;


  • prowadzenie różnych form pracy z mieszkańcami gminy służących popularyzowaniu kultury, sztuki i nauki, promocji gminy i regionu, w tym tradycji i historii.