WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2016 ROK

Spotkanie z historykiem Tomaszem Greniuchem

16 września 2016 roku, młodzież gimnazjalna gminy Lewin Brzeski, uczestniczyła w spotkaniu z Panem Tomaszem Greniuchem, mieszkańcem Lewina Brzeskiego, historykiem, autorem książek o powojennej historii Polski. W spotkaniu uczestniczyli też Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara oraz Zastępca Burmistrza, Pan Dariusz Struski. Spotkanie poprowadziła Pani Krystyna Chmiel - pracownica lewińskiej Biblioteki Publicznej.


Tematem wykładu połączonego z prezentacją multimedialną była ostatnia książka Tomasza Greniucha - Pod komendą "Bartka" . Gimnazjaliści z ciekawością słuchali o Polskim Państwie Podziemnym, o powojennej konspiracji, o kpt. Henryku Flame ps. "Bartek" - dowódcy NSZ i o innych żołnierzach niezłomnych. Dowiedzieli się też o najnowszych odkryciach historyków, które miały miejsce na Opolszczyźnie, w okolicach Starego Grodkowa, gdzie siedemdziesiąt lat temu doszło do masowego mordu dokonanego przez funkcjonariuszy UB i agentów NKWD na ponad stu żołnierzach z ugrupowania "Bartka", a także jakie były kulisy tej zbrodni i jak udało się trafić na jej ślad.

Na zakończenie autor opowiedział o zbieraniu materiałów do swoich książek, a także o spotkaniach z ostatnimi żyjącymi jeszcze świadkami tamtych tragicznych wydarzeń.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji i Pracownikom Gimnazjum w Lewinie Brzeskim za pomoc w organizacji spotkania.