WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2016 ROK

Mali naukowcy w bibliotece po raz drugi

Kto nie wierzy, że można się bawić powietrzem, niech zajrzy tutaj, aby przekonać się, jak to robiły dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej, które odwiedziły Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim 28 stycznia 2016 roku.


Dzięki wykonanym w czasie zajęć eksperymentom dzieci udowodniły, że powietrze naprawdę istnieje, mimo że go nie widać. Przekonały się również, że można się tą niewidzialną substancją bawić, wykorzystując przedmioty z naszego otoczenia. Najbardziej widowiskową zabawą były próby utrzymania nadmuchanego balona nad włączoną suszarką do włosów. Zajęcia zakończyły się "wyścigami" balonowych rakiet.