WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2015 ROK

SPOTKANIA KRESOWE W ŁOSIOWIE

"Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu."
Treść zawarta w słowach Jerzego Waldorffa może być kierunkowskazem dla nas, na których spoczywa obowiązek przekazu ponadczasowych wartości dla dalszych pokoleń.


W niedzielę 18 października 2015 r. w Łosiowie odbyły się kolejne, III Łosiowskie Spotkania Kresowe, w tym roku połączone z obchodami siedemdziesiątej rocznicy przybycia do Łosiowa osadników z Kresów Wschodnich II RP. O randze tej imprezy, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic przy współudziale Biblioteki Publicznej w Łosiowie i Wiejskiego Domu Kultury w Łosiowie, świadczy liczna obecność uczestniczących w niej gości i mieszkańców. Największą część stanowili ludzie związani z historią wsi, w tym, coraz to mniejsza, grupa mieszkańców Łosiowa urodzonych na Kresach, na Wołyniu w powiecie krzemienieckim. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wiceburmistrz Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Radny Łosiowa Mieczysław Adaszyński, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim Anna Trusiewicz, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie Beata Hargot, Dyrektor Gimnazjum w Łosiowie Jadwiga Fornal oraz Sołtys Łosiowa Małgorzata Wieczorek-Smolińska. Na wstępie został odczytany krótki zarys najnowszej historii wsi na tle dziejów jej mieszkańców, po czym z wiązanką pieśni patriotycznych wystąpił chór Canto Unitis z Lewina Brzeskiego pod kierunkiem pana Przemysława Ślęzaka. Przez cały czas trwania programu obchodów przybyli na uroczystość mogli oglądać, związaną tematycznie wystawę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu pt. "Z kresowego albumu".

Gościem specjalnym tej niedzielnej uroczystości był Ksiądz Tadeusz Isakowicz- Zaleski, który przyjechał na spotkanie autorskie do Łosiowa na zaproszenie tutejszej biblioteki. Temat jego wystąpienia "Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary" to temat bardzo bliski łosiowskim Kresowiakom. Wielu z nich zna zagadnienie z przeżyć osobistych, ze wspomnień członków rodziny, znajomych i bliskich. Ksiądz Isakowicz - Zaleski to postać niezwykła: poeta, literat, publicysta, oraz aktywny działacz na rzecz niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, bezdomnych, prezes Fundacji Brata Alberta. To przede wszystkim aktywista upominający się w imieniu rodzin kresowych o pamięć i szacunek dla pomordowanych przez UPA, o uznanie ich męczeństwa, oraz o zatwierdzenia ustawą faktu ludobójstwa narodu polskiego na Kresach w latach 1943-1945. Podczas spotkania w Łosiowie były pytania zadawane ze skłonnością do zwierzeń, ze łzami w oczach. Uczestnicy chętnie nabywali przywiezione przez gościa książki i ustawiali się w kolejce po autograf i dedykację autora.

Po spotkaniu autorskim rozpoczęła się część rozrywkowa. Poważna atmosfera rozwiana została doszczętnie przez wesoły, kresowy repertuar zespołu "Bożenki" z Lubszy. Dwie energiczne, tryskające humorem panie i akompaniujący im "Janek od Bożenek" czyli pan Jan Sowa, zabawiali łosiowską publiczność i za to otrzymywali gromkie brawa. Tuż przed występem zespołu "Łosiowianie", który zakończył część artystyczną, Rada Sołecka w Łosiowie, w imieniu mieszkańców, wyróżniła pana Mieczysława Adaszyńskiego za dwudziestopięcioletnią pracę społeczną na rzecz wsi oraz za efektywną współpracę z łosiowskimi organizacjami społecznymi. Na zakończenie uczestnicy imprezy zostali zaproszenie na poczęstunek przygotowany przez łosiowskie Koło Gospodyń Wiejskich.

Organizatorzy wraz ze środowiskiem Kresowian gorąco dziękują za wsparcie finansowe lokalnym instytucjom i przedsiębiorcom:

BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU GRODKÓW- ŁOSIÓW,

Marianowi Olejnikowi, Stanisławowi Krawcowi FIRMA AGROPOL ŁOSIÓW,

Maciejowi Majchrowskiemu ZAKŁAD ROLNO-USŁUGOWY JANÓW.