WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2015 ROK

Europejskie Dni Dziedzictwa w Skorogoszczy

Uniwersalny charakter Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych od 1991 roku sprawia, że projekt ten zatacza coraz szerszy krąg obejmując obecnie prawie wszystkie kraje europejskie. "Dziedzictwo utracone" to hasło ogłoszone na 2015 rok.


Tegoroczne obchody EDD w Skorogoszczy (12 września b.r.) odbyły się już po raz ósmy, będąc w tym roku wojewódzką inauguracją europejskiego święta. Jak zawsze organizatorzy starali się ukazać dzieje regionu i miejscowości biorąc pod uwagę złożoność historii, utratę zasobów materialnych i kulturowych oraz uwrażliwić na dziedzictwo, które tracimy często na naszych oczach.

Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji umilających wrześniowe popołudnie: prezentacje uczniów z miejscowych szkół, pokazy dawnego rzemiosła, zwiedzanie Skorogoszczy, biesiadę kresową, występ kapeli podwórkowej, rekonstrukcję wesela żydowskiego.

Wydawniczą atrakcją imprezy była promocja książki autorstwa panów Krzysztofa Nazimka, Dariusza Zięby i Tomasza Rusnaka pt. "Skorogoszcz na pocztówce", której kilka egzemplarzy autorzy przekazali bibliotekom publicznym z gminy Lewin Brzeski.

Podczas uroczystości goście mogli podziwiać wernisaż przygotowany przez Filię Biblioteczną w Skorogoszczy. Na wystawie znalazły się obrazy artystów z całej Polski powstałe na plenerach malarskich w Lewinie Brzeskim w latach 2013 - 2015. Płótna przedstawiały głównie walory krajobrazowe gminy, elementy architektoniczne i panoramę miasta.

Zaprezentowana przez bibliotekę kolekcja pochodzi ze zbiorów Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, któremu serdecznie dziękujemy za jej wypożyczenie.


WIĘCEJ ZDJĘĆ MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ