WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2015 ROK

Wakacje w Przeczy

Biblioteka Publiczna w Przeczy corocznie, w czasie wakacji organizuje zajęcia dla miejscowych dzieci. Tegoroczne odbyły się w dniach 20 - 24 lipca, a ich temat brzmiał "Bardzo dziki Zachód".


Podczas codziennych spotkań uczestnicy zajęć nie tylko dobrze się bawili, ale mieli też okazję poczuć się jak Indianie na prerii. Wspólnie z opiekunami założyli indiańskie plemię Czarne Pióra. Każdego dnia dzieci poddane były różnym próbom, których skutkiem było zdobycie określonej sprawności np. sprawne ręce, tropiciel, uczeń szamana i in.

Z legend i mitów poszczególnych szczepów dowiedziały się, dlaczego między Indianami a otaczającą ich naturą istniała silna więź i dlaczego Indianie darzyli przyrodę wielkim szacunkiem. Dzieciaki musiały zmierzyć się z wieloma trudnymi zadaniami takimi jak budowa tipi, przenoszenie obozu, rozpoznawanie ziół czy strzelanie z łuku. Musiały wykazać się sprytem, sprawnością i hartem ducha. Poznały też niektóre elementy kultury Indian związane z duchowością i sposobem spędzania wolnego czasu - rola totemu w szczepie, instrumenty muzyczne, muzykę i taniec. Przekonały się, jak to jest przygotować wszystkie przedmioty użytku codziennego własnoręcznie, począwszy od wykonania stroju, a skończywszy na zdobyciu pożywienia. Zrozumiały, jak ważna jest współpraca w grupie, wzajemna pomoc i odpowiedzialność.

Podczas odwiedzin w Fermie Bydła Mlecznego MLEKOLAND w Przeczy uczestnicy zajęć mogli poznać zasady hodowli krów i właściwe podejście ludzi do zwierząt. Natomiast spacer do lasu, pod opieką panów leśniczych z Leśnictwa Lipowa, wyposażył uczestników zajęć w wiele praktycznych informacji o życiu lasu, o poszczególnych gatunkach roślin i zwierząt oraz o sposobach wykorzystania drewna.

Po wspólnie spędzonym tygodniu każdemu dziecku Rada Starszych szczepu Czarne Pióra nadała nowe, indiańskie imię odzwierciedlające jakąś cechę osobowości, charakteru czy umiejętności.

Organizator składa serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, których wsparcie umożliwiło zorganizowanie wakacyjnych zajęć "Bardzo dziki Zachód".

ZA WSPARCIE MATERIALNE I FINANSOWE:
Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Panu Arturowi Kotarze,
Tartakowi w Przeczy;

ZA UDOSTĘPNIENIE OBIEKTU:
LZS "Błękitni" Przecza;

ZA OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
Radnemu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Panu Stefanowi Kachlowi,
Radnemu Powiatu Brzeskiego Panu Adamowi Dziaskowi,
Kierownikowi Mlekolandu Panu Krzysztofowi Łosiowi,
Leśniczemu Panu Lotarowi Wiercimokowi,
Leśniczemu Panu Markowi Jankowskiemu,
Panu Bogdanowi Kasiubie,
Rodzicom uczestników;

ZA POMOC W OPIECE NAD GRUPĄ I AKTYWNE UCZESTNICTWO W ZABAWIE:
Pani Monice Kasiubie,
Oli Kasiubie,
Agacie Kasiubie,
Julii Kasiubie,
Piotrowi Kurdzielowi.
WIĘCEJ ZDJĘĆ MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ