WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2014 ROK

Wierszem o Polsce ...

29 maja br. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim zorganizowała VII Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Piękna nasza Polska cała". Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego.


Finał, poprzedzony eliminacjami w przedszkolach i szkołach na terenie gminy, miał miejsce tradycyjnie w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.

Do konkursu zgłosiło się wielu uczestników, recytujących utwory poświęcone Polsce, jej pięknu, wybitnym postaciom czy wydarzeniom związanym z Ojczyzną. Zgodnie z regulaminem nie oceniano gry aktorskiej czy kostiumu. Środkiem wyrazu artystycznego było słowo, które miało jak najsilniej oddziaływać na odbiorcę, pobudzać jego emocje i wrażenia estetyczne.

Na przesłuchania przybyło wielu gości, Burmistrz Pan Artur Kotara, jego zastępca - Pan Dariusz Struski, dyrektor Świetlicy Terapeutycznej - Pani Renata Pietruńko oraz Panie Dorota Mościcka i Ewa Warchał - dyrektorki przedszkoli lewińskich. Widownia była w tym roku wyjątkowo pełna, bo dzieciom kibicowały całe rodziny.

Recytatorów podzielono na kategorie wiekowe, w których byli oceniani przez jury.
Skład sędziowski stanowiły w tym roku:
- Pani Romana Więczaszek - poetka z Brzegu, nauczycielka języka polskiego,
- Pani Monika Szczypior - poetka, malarka z Łosiowa, kustosz i dobry duch pałacu w Łosiowie,
- Pani Romana Gruntowska - emerytowana nauczycielka języka polskiego z Lewina Brzeskiego, wieloletnia opiekunka koła recytatorskiego,
- Pani Danuta Kokoszka - emerytowana nauczycielka ze Skorogoszczy,
- Pani Barbara Janicka - przedstawicielka Urzędu Miejskiego z Lewina Brzeskiego,
- Pani Anna Trusiewicz -dyrektor MiGBP w Lewinie Brzeskim,
które wyłoniły następujących laureatów:

I KATEGORIA WIEKOWA - PRZEDSZKOLAKI:
I miejsce: Magdalena Krawczyk - PP nr 1 w Lewinie Brzeskim, Michał Mikrut - PP nr 1 w Lewinie Brzeskim;
II miejsce: Barbara Garus - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim, Lena Fiża - PP w Łosiowie;
III miejsce: Barbara Nazarko - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim, Hanna Kociołek - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim;
Wyróżnienie: Julia Berkowska - PP w Skorogoszczy, Bartosz Papuga - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim, Hanna Leszczynowicz - PP w Przeczy.


II KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce:, Kacper Pasieka - PSP w Lewinie Brzeskim;
II miejsce: Justyna Rak - PSP w Skorogoszczy, Krzysztof Butrym - PSP w Lewinie Brzeskim;
III miejsce: Agata Kowalczyk - PSP w Lewinie Brzeskim;
Wyróżnienie: Emilia Kasztelan - PSP w Łosiowie, Adrianna Wojtasik - PSP w Skorogoszczy.


III KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce: Martyna Sierakowska - PSP w Lewinie Brzeskim, Alicja Bilecka - PSP w Skorogoszczy;
II miejsce: Dominika Rutowicz - PSP w Lewinie Brzeskim;
III miejsce: Aleksandra Kazikowska - PSP w Lewinie Brzeskim;
Wyróżnienie: Weronika Zielińska - PSP w Lewinie Brzeskim, Julian Wojnarowski - PSP w Łosiowie, Katarzyna Szmondrowska - PSP w Skorogoszczy.


IV KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
I miejsce: Roksana Młodawska - PG w Skorogoszczy;
II miejsce: Alicja Stachnik - PG w Skorogoszczy, Piotr Granatowski - PG w Lewinie Brzeskim;
III miejsce: Łukasz Olbert - PG w Lewinie Brzeskim.


Dodatkowo w kategoriach dzieci szkolnych zostały przyznane NAGRODY BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO:
- UCZNIOWIE KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Wiktoria Lipka - PSP w Łosiowie
- UCZNIOWIE KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Klaudia Szpunar - PSP w Łosiowie;
- UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
Nikola Świderska - PG w Łosiowie.

Natomiast Pani Romana Więczaszek wręczyła swoje tomiki poezji recytatorom, którzy szczególnie ją urzekli: Kacprowi Pasiece, Alicji Bileckiej i Roksanie Młodawskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wygranej, a uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok!


WIĘCEJ ZDJĘĆ MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ


Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
CZŁONKOM JURY
oraz
DYREKTOROWI I PRACOWNIKOM
Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
za pomoc w organizacji konkursu.