WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2013 ROK

II ŁOSIOWSKIE SPOTKANIA KRESOWE


II Łosiowskie Spotkania Kresowe to kontynuacja cyklu zapoczątkowanego 2 lata temu. W niedzielne popołudnie, 24 listopada 2013 r., w sali Domu Kultury zgromadzili się Kresowiacy z Łosiowa, Brzegu i okolicznych miejscowości.Wśród zaproszonych gości byli również m. in. Wiceburmistrz Lewina Brzeskiego Pan Dariusz Struski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mieczysław Adaszyński, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie Pani Beata Hargot, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków - Łosiów Pan Franciszek Smoliński, szefowa Brzeskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Pani Alicja Zbyryt oraz przedstawiciele instytucji i firm z Łosiowa. Jednak najliczniejszą grupę stanowili łosiowscy Kresowiacy, którzy wiele lat temu, będąc dziećmi, opuścili swoje domy, by wyjechać, nie wiadomo gdzie, z bolesnymi doświadczeniami, które zgotował im los.

Łosiowskie Spotkania Kresowe, zorganizowane po raz drugi, wynikają z potrzeby miejscowej ludności, stwarzają okazję do wspomnień, do rozmów, do spędzenia wolnego czasu w swoim gronie.

Tegoroczna impreza składała się z części artystycznej, w której wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie w inscenizacji wg scenariusza przygotowanego przez nauczycielkę, Panią Teresę Gabruk oraz duet "Bożenki" z Lubszy, prowadzony przez Jana Sowę. Zespół uraczył uczestników świetnym wykonaniem kresowych piosenek i pełnymi humoru opowiastkami.

Wykład profesora Stanisława Srokowskiego był wspaniałą lekcją historii Polski. Obejmował dzieje Rzeczpospolitej od czasów jej wspaniałości, gdy granicami sięgała od Bałtyku do Morza Czarnego, do haniebnych czasów Bandery i UPA. Profesor zaczarował swoim wykładem łosiowskich Kresowiaków, którzy wchłaniali w wielkim skupieniu przekazywaną wiedzę. Możliwe, że dotychczas niektórzy nie rozumieli, dlaczego, będąc biernymi świadkami machiny historycznej i politycznej, musieli doświadczyć tyle zła.

Wiele ciekawych wiadomości związanych ze swoja pracą opowiedziała uczestnikom Pani Marta Czerwieniec, genealog i archeolog z Warszawy. Pani Marta jest pasjonatką Kresów, zawodowo zajmuje się odnajdywaniem i łączeniem rodzin, poszukiwaniem grobów, sporządzaniem drzew genealogicznych i odnajdywaniem dokumentów w archiwach na Kresach. Poza tym pomaga ubogim dzieciom na Ukrainie, organizując zbiórki i zawożąc podarunki w postaci słodyczy, książek i upominków. Pani Marta przywiozła do Łosiowa wystawę swoich zdjęć pt. "Kresowe Nostalgie" przedstawiającą miejsca i obiekty związane z historią Polski.

Inną wystawę - zdjęć o tematyce lwowskiej, noszącej tytuł: "Lwów, semper fidelis", zaprezentował podczas Łosiowskich Spotkań Kresowych, brzeski redaktor, felietonista i podróżnik, Pan Leszek Tomczuk.

Po części oficjalnej i rozrywkowej uczestnicy mogli oglądać wystawy, nawiązywać kontakty, wspominać, kosztować potraw kresowych, przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łosiowa.

W II Łosiowskich Spotkaniach Kresowych wzięło udział ponad 130 osób. Impreza trwała aż do godziny 20.00. Było to kolejne udane przedsięwzięcie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic, Bibliotekę Publiczną w Łosiowie, Sołtysa Łosiowa i Koło Gospodyń Wiejskich oraz Dom Kultury w Łosiowie.

Za dofinansowanie imprezy organizatorzy dziękują
Firmie AGROPOL z Łosiowa
oraz Bankowi Spółdzielczemu Grodków – Łosiów.

Organizatorzy składają również serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie
oraz zapraszają na kolejne III Spotkania Kresowe.