WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2013 ROK

Wakacje w Strzelnikach

Upalny sierpień był początkiem wakacji organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Strzelnikach. W tym roku dzieci przychodzące do biblioteki zapoznały się z naszymi "podwórkowymi skarbami" zgodnie z hasłem zapowiadającym i zachęcającym do przyjścia do biblioteki – "Skarby naszego podwórka". Skarb to nie tylko złoto, jak przekonały się dzieci, to coś o wiele bardziej cenniejszego – to zabytki, z których jesteśmy bardzo dumni. W dodatku są one tak blisko nas.


W pierwszym dniu miłośnicy dobrej zabawy w bibliotece odnaleźli piękne zabytkowe wille, które były... na ich "podwórku", czyli w Strzelnikach. Dzieci odnalazły je grając w grę terenową. Musiały rozpoznać zabytkowe budynki patrząc na ich stare fotografie. Na każdej "stacji" poznały ich historię i wykonywały zadanie utrwalające zdobytą wiedzę. Na pamiątkę tego dnia powstała mapa Strzelnik z zaznaczonymi na niej zabytkami i zdjęciami. Poszukiwacze "skarbów" spisali się wzorowo.

"Odkrywcy to my" – hasło kolejnego dnia pełnego emocji. Mali odkrywcy zwiedzili pałac w Łosiowie, po którym oprowadziła ich Pani Monika Szczypior. Zdobyte na temat pałacu i samego Łosiowa informacje przydały im się w rozwiązywaniu quizu i krzyżówki na temat tej miejscowości. Miłym akcentem był plener malarski zorganizowany w przypałacowym parku oraz spotkanie z dziećmi z Łosiowa uczęszczającymi na biblioteczne zajęcia. Wspaniałe nagrody za wiedzę i talent malarski wręczyła dzieciom bibliotekarka z Łosiowa – Pani Ludwika Chojnacka.

W Strzelnikach znajduje się kościół, który leży na Szlaku Polichromii Brzeskich. Dzieci bardzo dobrze go znają i wiedzą, że jest on „skarbem” ich miejscowości ze względu na średniowieczne polichromie. W kolejnym dniu mogły zwiedzić kościół pw. NMP Królowej Polski, z 1400 r., który znajduje się w Zwanowicach i według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest wpisany na listę zabytków. O kościele i miejscowości opowiedział dzieciom ks. Marek Dziedzic, proboszcz parafii w Kruszynie. We wnętrzu kościoła dzieci zobaczyły późnorenesansowe płyty nagrobne, z płaskorzeźbami postaci i kartuszami herbowymi: Krzysztofa von Waldaw, koniuszego księcia Jerzego II oraz jego żony Barbary. Dzięki uprzejmości proboszcza zobaczyły również kaplicę grobową rodziny Schmiedeberg, z 1870 r. oraz ogrodzenie, murowano-metalowe z XV w. Obok kościoła jest również późnobarokowy pałac, wybudowany pod koniec XVIII wieku z małym parkiem. Niestety dziś tę piękną, wyremontowaną budowlę strzeże ogrodzenie i nie jest dostępna dla zwiedzających. Pobyt w Zwanowicach dzieci zakończyły zabawą na boisku.

Zabawą, grami i zawodami sportowymi na boisku w Strzelnikach rozpoczął się kolejny dzień wakacji w bibliotece. Dzieci podzielone na drużyny wykonywały zadania sportowe, ruchowe oraz intelektualne. Dzięki zabawom integracyjnym poznały się jeszcze bliżej i nauczyły się dostrzegać w innych coś dobrego i pozytywnego. Przecież naszym "skarbem" może być również przyjaźń.

Ostatni dzień bibliotecznych wakacji dzieci spędziły w bibliotece, aby podsumować swoje wiadomości na temat zabytków. Ten dzień był szczególnym ze względu na to, że obchodziliśmy urodziny Dawida, który brał udział w wakacjach razem z innymi dziećmi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wakacje dzieci ze Strzelnik były udane i pełne wrażeń. A w szczególności: Pani Monice Szczypior – przewodniczce po łosiowskim pałacu, księdzu Markowi Dziedzicowi za oprowadzenie po kościele w Zwanowicach i opowiedzenie historii miejscowości oraz Pani Ludwice Chojnackiej z Biblioteki Publicznej w Łosiowie za zorganizowanie pleneru malarskiego i oprowadzenie po parku w Łosiowie.