WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2013 ROK

Finał VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego "STACJA TUWIMOWO"


15 maja 2013 r. w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbył się finał VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Zorganizowany został przez Miejsk± i Gminn± Bibliotekę Publiczn± w Lewinie Brzeskim oraz Publiczn± Szkołę Podstawow± w Lewinie Brzeskim.


Założeniem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży, zapoznanie ich z twórczo¶ci± znanych poetów, budzenie szacunku dla słowa ojczystego.

W tym roku hasło konkursu brzmiało "STACJA TUWIMOWO", ze względu na trwaj±ce obchody Roku Tuwima.

83 recytatorów prezentowało utwory polskiego twórcy, które stanowi± kanon polskiej poezji. Usłyszeli¶my takie wiersze jak: "Lokomotywa", "Zosia-Samosia", "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci", "Deszczyk" i wiele innych.

Konkurencja była duża, uczestnicy pokazali cał± gamę swoich umiejętno¶ci, pięknie prezentowali wiersze Tuwima, na scenie zachowuj±c prawdziwy profesjonalizm.

Jury oceniało dobr± znajomo¶ć tekstu, wrażliwo¶ć na słowo, poprawn± dykcję i interpretację tekstu.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi±żkowe, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy uczestnictwa.

Dodatkowo przyznane zostały Nagrody Burmistrza oraz wyróżnienia Pani Romany Więczaszek, poetki, która wybranym recytatorom wręczyła swoje tomiki poezji.

Organizatorzy pragn± podziękować Panu Arturowi Kotarze, Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, i Pani Romanie Więczaszek za ufundowanie nagród specjalnych oraz Dyrektorowi i Pracownikom Domu Kultury za pomoc w organizacji finału konkursu.

Szczególnie dziękujemy szacownemu jury:
- Pani Romanie Więczaszek – poetce, polonistce, animatorce kultury z Brzegu,
- Pani Monice Szczypior – poetce, malarce, kustoszowi pałacu w Łosiowie,
- Pani Romanie Gruntowskiej – emerytowanej polonistce, wieloletniej opiekunce koła recytatorskiego,
- Pani Grażynie Wójcik – Ziębie – wychowawczyni w Domu Dziecka w Skorogoszczy,
- Pani Annie Jasińskiej - przedstawicielce Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.


Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy, uczestnikom z kolei dziękujemy za udział i życzymy wielu sukcesów!!!

OTO LISTA NAGRODZONYCH:

I KATEGORIA WIEKOWA - PRZEDSZKOLAKI:
I miejsce: Broszczak Dawid – PP w Przeczy, Jeżewska Martyna – PP w Łosiowie;
II miejsce: Nesterów Stanisław – PP nr 2 w Lewinie Brzeskim, Mokrzan Hanna – PP w Łosiowie;
III miejsce: Babiarz Kinga – PP w Łosiowie, Lipka Wiktoria – PP w Łosiowie;
Wyróżnienie: Berkowska Julia – PP w Skorogoszczy, Harasimiuk Maja – PP nr 2 w Lewinie Brzeskim, Haniecki Franciszek – PP w Skorogoszczy, B±czkowska Maria – PP nr 2 w Lewinie Brzeskim, Stelmaszek Konrad – PP nr 2 w Lewinie Brzeskim.


II KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce: Sierakowska Martyna – PSP w Lewinie Brzeskim, Pasieka Kacper – PSP w Lewinie Brzeskim;
II miejsce: Krawczuk Agata – PSP w Skorogoszczy;
III miejsce: Łukasik Wiktoria – PSP w Lewinie Brzeskim, Tomczak Mikołaj – PSP w Skorogoszczy;
Wyróżnienie: Dyl Angelika – PSP w Lewinie Brzeskim, Domicz Jowita – PSP w Skorogoszczy; Kostrzewa Milena – PSP w Lewinie Brzeskim.


III KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce: Moszowska Kamila – PSP w Łosiowie, Jakóbczak Aleksandra – PSP w Lewinie Brzeskim;
II miejsce: Klimisz Marta – PSP w Lewinie Brzeskim, Wójcik Ewa – PSP w Lewinie Brzeskim;
III miejsce: Kawiak Aleksandra – PSP w Lewinie Brzeskim, Fiałka Agnieszka – PSP w Skorogoszczy;
Wyróżnienie: Budzeń Karolina – PSP w Lewinie Brzeskim, Duda Marek – PSP w Lewinie Brzeskim, Szmondrowska Katarzyna – PSP w Skorogoszczy, Żelasko Magdalena – PSP w Skorogoszczy.


IV KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
I miejsce: Czech Oliwia – PG w Skorogoszczy, Podiuk Patryk – PG w Lewinie Brzeskim;
II miejsce: Jędrczak Dominika - PG w Skorogoszczy, Niemiec Karolina – PG w Lewinie Brzeskim;
III miejsce: Czyżewska Joanna - PG w Skorogoszczy
Wyróżnienie: Rosińska Monika – PG w Lewinie Brzeskim, Dworakowska Alicja – PG w Lewinie Brzeskim.


NAGRODA BURMISTRZA:

– UCZNIOWIE KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Pasieka Kacper – PSP w Lewinie Brzeskim;

– UCZNIOWIE KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Wójcik Ewa – PSP w Lewinie Brzeskim;

– UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
Czech Oliwia – PG w Skorogoszczy.

WYRÓŻNIENIE OD PANI WIĘCZASZEK:

– UCZNIOWIE KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Sierakowska Martyna – PSP w Lewinie Brzeskim;

– UCZNIOWIE KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Jakóbczak Aleksandra – PSP w Lewinie Brzeskim;

– UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
Podiuk Patryk – PG w Lewinie Brzeskim.