WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2013 ROK

WYCIECZKA DO KINA


27 lutego br. odbyła się wycieczka do kina zorganizowana dla czytelników Biblioteki Publicznej w Skorogoszczy i Przeczy na film pt. "Syberiada polska", który jest ekranizacją książki Zbigniewa Domino pod tym samym tytułem.
Zbiórka zaplanowana została na rynku w Skorogoszczy. Wszyscy uczestnicy stawili się o czasie - niektórzy nawet przed. W związku z wcześniejszą rezerwacją biletów należało wyjechać nieco szybciej, niż godzinę przed seansem, ale sprawiło to, że przed filmem był jeszcze czas na małą kawę i rozmowę o oczekiwaniach względem ekranizacji. Zaznaczyć tu należy, że tematyka poruszona w filmie jest bliska wielu mieszkańcom naszych okolic, szczególnie tym, którzy pamiętają lub znają ze wspomnień swoich bliskich czas wojny, wywózki na Sybir i repatriacji. Na początek filmu wszyscy czekali z niecierpliwością zadając sobie pytanie: czy reżyserowi uda się przekazać temat i emocje zawarte w książce?

Film trwał ponad dwie godziny, które minęły w mgnieniu oka. Widzowie opuszczali salę kinową w milczeniu. Po seansie była chwila na wymianę wrażeń i pamiątkowe zdjęcie. Zdaniem uczestników wycieczki film nie zawiódł i mimo że niektórzy znali treść przeczytanej uprzednio książki, nie oparli się wzruszeniu i łzom. Wszyscy podkreślali, że na szczególną uwagę zasługują zdjęcia Andrzeja Wolfa i przepiękna muzyka Krzesimira Dębskiego. Po powrocie do domu czytelnicy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych wyjazdach do kina lub teatru.

Pracownicy i czytelnicy Biblioteki pragną serdecznie podziękować

Panu Andrzejowi Deji ze Skorogoszczy za pomoc w organizacji wyjazdu.