WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2012 ROK

Przedszkolaki poznają zawody


Na przełomie grudnia i stycznia w Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim odbyła się druga część spotkań z przedszkolakami w ramach projektu "Poznajemy zawody".W pierwszej części dzieci spotkały się z przedstawicielami zawodów: strażnikami więziennymi, kominiarzem i pszczelarzem. Druga część miała na celu zapoznanie najmłodszych z różnymi zawodami, również tymi całkiem zapomnianymi jak zdun, kołodziej czy ludwisarz.

Pięcio i sześciolatki z Przedszkoli Publicznych z Lewina Brzeskiego rozwiązywały zagadki, quizy oraz krzyżówki poznając przy tym wiele ciekawych zawodów.

Odgadły krzyżówkę z hasłem zapomnianego zawodu bednarza, ułożyły strażaka, policjanta i pszczelarza z puzzli, z zamkniętymi oczami, tylko po dotyku, rozpoznawały atrybuty zegarmistrza, krawcowej, kowala, informatyka, lekarza oraz bibliotekarza. Po wysłuchaniu wiersza J. Tuwima "Wszyscy dla wszystkich" szybko wymieniły występujące tam zawody.

Wspólne liczenie punktów i słodki poczęstunek sprawiły wszystkim mnóstwo radości.

Pięciolatki z Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim


Pięciolatki z Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim


Sześciolatki z Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim


Sześciolatki z Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim