WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2012 ROK

Wizyta uczniów w łosiowskiej bibliotece


Tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego grupa młodych czytelników ze Szkoły Podstawowej w Łosiowie, wraz z nauczycielką Panią Teresą Rączką odwiedziła Bibliotekę Publiczną w Łosiowie.

Celem wizyty było uczestnictwo w lekcji bibliotecznej, zaznajomienie się z pracą biblioteki, a przede wszystkim nawiązanie przyjaznej i owocnej współpracy na zaczynający się rok szkolny.

Dzieci, które czeka w szkole pasowanie na czytelnika, na lekcji bibliotecznej uporządkowały swoją wiedzę o roli jaką odgrywają książki w życiu człowieka, o zadaniach i znaczeniu biblioteki w procesie edukacji oraz o prawach i obowiązkach czytelnika.