WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2012 ROK

WAKACJE Z POŻYTKIEM W ŁOSIOWIE


Podobnie jak w ubiegłym roku, Biblioteka Publiczna w Łosiowie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Łosiowa i Okolic zaoferowały dzieciom spędzającym wakacje w Łosiowie zajęcia w ramach akcji "Wakacje z pożytkiem 2012".Przez cały sierpień dzieci w wieku od 4 do 16 lat uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z nauki o regionie, zajęciach teatralnych, kulinarnych i plastycznych, poznawały ciekawostki z historii i tradycji Opolszczyzny. Wiele radości sprawiały dzieciom atrakcyjne wycieczki do stadniny koni w Skorogoszczy, do zamku w Mosznej, do Bierkowic, do Brzegu na basen i do skansenu "Lewandówka" w Starych Kolniach. Była też piesza wycieczka do "Akropolu" - jednej z najprężniejszych firm w naszej gminie i do piekarni "Łoś" w Łosiowie.

Wiodącym tematem tegorocznych zajęć były baśnie i bajki, które uczą, dają dobre przykłady do naśladowania. Była też opowieść o prawdziwej księżniczce Halszce Ostrogskiej z Ostroga na Kresach, której historia życia jest porównywana z losami Barbary Radziwiłłówny. Na cyklicznych zajęciach teatralnych, do czytanych fragmentów życia Halszki, dzieci odgrywały scenki według opracowanych samodzielnie scenariuszy.

Z przeprowadzonej na koniec zajęć ankiety wynika, że uczestnikom najbardziej podobała się "Noc mądrych bajek" w bibliotece, rozpoczęta prawdziwym balem księżniczek, poprowadzonym przez wodzireja Romana z Wiejskiego Domu Kultury w Łosiowie. Bal zakończyła kolacja przygotowana wcześniej na zajęciach kulinarnych, a po niej były już tylko mądre baśnie czytane niemal do rana.

Jakie oczekiwania mają dzieci na przyszły rok? Z ankiety jasno wynika, że najważniejsze - zajęcia mają trwać całe wakacje!

Zatem czekamy już na "Wakacje z pożytkiem 2013"!Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom:

Rada Sołecka w Łosiowie,

Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów w Łosiowie,

Zakład Rolno - Usługowy Janów s.c. Maciej Majchrowski i Marian Olejnik w Janowie,

Apteka POD SREBRNĄ WAGĄ Ewa Błahitka w Łosiowie,

P.W.C. "ODRA" S.A. w Brzegu.