WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2012 ROK

"Dzieckiem być" - finał V Gminnego Konkursu Recytatorskiego


22 maja 2012 r. w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Dzieckiem być". Jak co roku jego organizatorami była Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim.


Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z gminy Lewin Brzeski. Po raz pierwszy zaprosili¶my do występów także dorosłych i choć zgłosiła się tylko jedna uczestniczka, mamy nadzieję, że w przyszłym roku ta grupa wiekowa będzie miała już więcej reprezentantów.

Cele nadrzędne konkursu to rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży oraz szerzenie kultury czytelniczej, kultury słowa.

Recytatorzy prezentowali wybrane utwory po¶wiecone dzieciom, dzięki czemu mogli¶my na chwilę przenie¶ć się w magiczny ¶wiat widziany oczyma dziecka. Repertuar był bogaty, odpowiedni do płci i wieku recytatorów. Młodzi arty¶ci deklamowali wiersze czołowych przedstawicieli polskiej literatury dziecięcej – Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Danuty Wawiłow. Popularno¶ci± cieszyły się też utwory ks. Jana Twardowskiego.

W konkursie wyst±piło ponad 85 młodych recytatorów. Byli oni ¶wietnie przygotowani przez swoich instruktorów i rodziców. Niektóre występy były bardzo wzruszaj±ce.
Popisy sceniczne oceniło jury w składzie: Romana Gruntowska, Mirosława Kuchtiak, Danuta Mazur, Urszula Stanisławska-Hunek oraz Anna Trusiewicz.
Laureaci wyst±pili podczas specjalnego popołudniowego spotkania, gdzie mogli się zaprezentować swoim rodzinom i mieszkańcom miasta.

Nagrody przyznano w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA WIEKOWA - PRZEDSZKOLAKI:
I miejsce: Martyna Sawicka - PP w Łosiowie i Oliwia Tomaszewska - PP nr 1 w Lewinie Brzeskim,
II miejsce: Dominik Bednarz - PP w Skorogoszczy i Konrad Stelmaszek – PP nr 2 w Lewinie Brzeskim,
III miejsce: Maria B±czkowska - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim i Maja Galla - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim;


II KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce: Martyna Sierakowska – PSP w Lewinie Brzeskim i Tomasz Mikrut - PSP w Lewinie Brzeskim,
II miejsce: Aleksandra Jakóbczak – PSP w Lewinie Brzeskim,
III miejsce: Daria Siwuchin – PSP w Lewinie Brzeskim i Kacper Pasieka - PSP w Lewinie Brzeskim,
Wyróżnienie: Patrycja Zagłoba - PSP w Skorogoszczy i Mikołaj Tomczak – PSP w Skorogoszczy;


III KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce: Mieszko Sulikowski – PSP w Łosiowie i Michał Gwardyński - PSP w Łosiowie,
II miejsce: Julia Mazur – PSP w Lewinie Brzeskim,
III miejsce: Agata Multan - PSP w Łosiowie i Damian Błaszkiewicz - PSP w Lewinie Brzeskim,
Wyróżnienie: Żaneta Zagłoba - PSP w Skorogoszczy i Joanna Krasoń – PSP w Skorogoszczy;


IV KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
I miejsce: Oliwia Czech – PG w Skorogoszczy,
II miejsce: Paulina Kowalska – PG w Lewinie Brzeskim,,
III miejsce: Patrycja Ochman - PG w Łosiowie,
Wyróżnienie: Piotr Wereszczyński – PG w Łosiowie.


Organizatorzy składaj± serdeczne podziękowania członkom jury oraz Miejsko - Gminnemu Domowi Kultury za pomoc w organizacji imprezy.