WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2012 ROK

Kolejny etap przygotowań do konkursu o Juliuszu Słowackim


W ramach Konkursu Wiedzy o Juliuszu Słowackim, zorganizowanym z okazji obchodów 50 - lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, w piątek, 13 kwietnia odbyły się zajęcia biblioteczne, które przybliżyły uczniom postać patrona łosiowskiej szkoły.
Prezentacja multimedialna dot. życia i twórczości Juliusza Słowackiego przygotowana przez Bibliotekę Publiczną w Łosiowie, to II etap cyklu przygotowań do konkursu.

Eliminacje zostaną przeprowadzone przez polonistów i wyłonią czołówkę, która zawalczy o I miejsce w finale 26 kwietnia 2012 r.