WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2011 ROK

"Wakacje z pożytkiem" w Łosiowie

Od 27 czerwca br. w Łosiowie trwa akcja "Wakacje z pożytkiem" mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci spędzających wakacje w Łosiowie.

Do realizacji tego celu przystąpiła Biblioteka Publiczna w Łosiowie, która prowadzi zajęcia z nauki o regionie. Dzieci poznają ważne dla Łosiowa miejsca, zabytki architektury, pomniki przyrody, szatę roślinną, prosperujące zakłady pracy i firmy, a także historię, legendy i podania związane z Łosiowem i okolicami.

Uczestnicy zajęć mają już za sobą:
- zwiedzanie zabytkowego parku w Łosiowie, gdzie poznali oznakowane pomniki przyrody oraz miejsce ruin dawnego zamku,
- wycieczkę do zabytkowego pałacu, w którym mieści się obecnie Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, po którym oprowadziła Pani Monika Szczypior,
- wizytę w kościele parafialnym w Łosiowie - pod przewodnictwem ks. Grzegorza Kopija dzieci zwiedziły wszystkie zakątki kościoła, wysłuchały wiele historii związanych z dziejami kościoła i dotykały przedmiotów widzianych zwykle tylko z daleka,
- odwiedziny w ogrodach Pań Marii Mokrzysiak i Reginy Krancioch, gdzie dzieci poznały różne gatunki drzew, krzewów, kwiatów i dowiedziały się, jak przygotowuje się zboże na wieńce dożynkowe,
- wizytę w miejscowej piekarni.

Natomiast przed nimi jeszcze wycieczka do kościoła w Strzelnikach i Różyny, wycieczka do pobliskiego lasu i spotkanie z leśnikiem, wizyta w pasiece, plener malarski i wiele innych atrakcji.

Inicjatorem i organizatorem akcji jest Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic, które nadzoruje realizację zadań.