WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2011 ROK

Spotkanie autorskie z Henrykiem Musą

14 czerwca br. w Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim odbyło się spotkanie autorskie z Henrykiem Jerzym Musą.


Henryk Musa, poeta i prozaik, wielki miłośnik, znawca i piewca Kaszub, zaprezentował przybyłym na spotkanie gimnazjalistom, swoje utwory w języku polskim, a także w języku kaszubskim. Przybliżył słuchaczom piękno Kaszub - zwyczaje, kulturę i język.

Niewątpliwie ciekawostką spotkania było to, że poeta recytował również utwory Adama Mickiewicza w języku kaszubskim.

Natomiast na zakończenie spotkania, towarzyszący autorowi, Marian Kosiński - lewiński poeta, pięknie wyrecytował fragment "Pana Tadeusza", ale już w języku polskim.