WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2011 ROK

"W sercach i pamięci naszej" - konkurs recytatorski w Lewinie Brzeskim

Dnia 24 maja 2011 r. w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem "W sercach i pamięci naszej". Konkurs zorganizowały Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim.

Cel konkursu to rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, wspieranie talentów, a także integracja środowiska szkół i przedszkoli w gminie.

W tym roku w występach artystycznych brało udział 83 młodych recytatorów, zostali oni przesłuchani w czterech kategoriach wiekowych: I grupa - dzieci przedszkolnych, II grupa - uczniów klas 1 - 3, III grupa - uczniów klas 4 - 6 oraz IV grupa - gimnazjalistów.

Zgodnie z tematyką konkursową, dzieci recytowały wiersze poświęcone osobom bliskim, członkom rodziny, ale także wielkim, sławnym Polakom, którzy przeszli już do historii - Papieżowi Janowi Pawłowi II, Kochanowskiemu czy Rejtanowi. O nich pamiętamy, wspominamy, są obecni w naszych sercach.

Spośród uczestników konkursu jury w składzie:
- Mirosława Kuchtiak,
- Grażyna Wójcik - Zięba,
- Urszula Stanisławska - Hunek,
- Anna Trusiewicz,
wybrało najlepszych, oto oni:

I KATEGORIA WIEKOWA - PRZEDSZKOLAKI:
I miejsce: Julia Sikorenko - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim,
II miejsce: Kacper Pasieka - PP nr 2 w Lewinie Brzeskim i Igor Rączkiewicz - PP w Skorogoszczy,III miejsce: Konrad Niżnik - PP w Łosiowie, Martyna Werner - PP w Skorogoszczy i Natalia Golonka - PP w Skorogoszczy;


II KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce: Dominika Rutowicz - PSP w Lewinie Brzeskim,
II miejsce: Aleksandra Jakóbczak - PSP w Lewinie Brzeskim,
III miejsce: Agnieszka Fiałka - PSP w Skorogoszczy,
Wyróżnienie: Daria Siwuchin - PSP w Lewinie Brzeskim i Alicja Bilecka - PSP w Skorogoszczy;


III KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce: Mieszko Sulikowski - PSP w Łosiowie,
II miejsce: Aleksandra Mościcka - PSP w Lewinie Brzeskim i Dorota Wojnarowska - PSP w Łosiowie,
III miejsce: Nikola Zych - PSP w Skorogoszczy,
Wyróżnienie: Natalia Kukurowska - PSP w Lewinie Brzeskim, Łukasz Olbert - PSP w Lewinie Brzeskim, Ewelina Piotrowicz - PSP w Łosiowie, Małgorzata Ciejka - PSP w Łosiowie i Alicja Stachnik - PSP w Skorogoszczy;


IV KATEGORIA WIEKOWA - UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
I miejsce: Justyna Granatowska - PG w Lewinie Brzeskim,
II miejsce: Patryk Podiuk - PG w Lewinie Brzeskim,
III miejsce: Patrycja Ochman - PG w Łosiowie, Oliwia Czech - PG w Skorogoszczy i Ineza Drewniak - PG w Skorogoszczy,
Wyróżnienie: Aleksandra Dębska - PG w Skorogoszczy.


Dodatkowo specjalną Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Lewin Brzeski otrzymali: Jowita Domicz - PSP w Skorogoszczy, Piotr Ostrowski - PSP w Lewinie Brzeskim i Anna Oleksy - PG w Lewinie Brzeskim.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplom za udział oraz drobny upominek. Na koniec dzieci pozowały do pamiątkowej fotografii. Laureaci zaprezentowali się dodatkowo przed szerszą publicznością w godzinach popołudniowych, a ich popisy sceniczne spotkały się z ciepłym odbiorem.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania członkom jury, dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury za pomoc w organizacji imprezy oraz Urzędowi Miejskiemu w Lewinie Brzeskim za ufundowanie części nagród.