WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2011 ROK

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE W ŁOSIOWIE

12 maja 2011 r. dzieci z łosiowskiego przedszkola odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Łosiowie. Z zainteresowaniem słuchały, oglądały i dowiadywały się wszystkiego o działalności biblioteki. Najwięcej uwagi poświęciły kronikom z dziejów Łosiowa, zawierającym wiadomości i zdjęcia od najwcześniejszej historii po czasy współczesne.


Łosiowskie przedszkolaki wiedzą, że:
- książka to wiedza, informacja, nauka, mądrość, to szóstki w szkole, przyjemność, ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu;
- biblioteka to książki, czasopisma, Internet, kroniki, zdjęcia, zbiór wiedzy o regionie, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozrywka;
- w bibliotece można: wypożyczać, czytać, szukać informacji, spotykać się, rozmawiać, korzystać z Internetu, śpiewać, spędzać czas wolny.

Na koniec orzekły zgodnym chórem:
WSZYSTKIE DZIECI BĘDĄ CZYTAĆ KSIĄŻKI!
WSZYSTKIE DZIECI BĘDĄ PRZYCHODZIĆ DO BIBLIOTEKI!