WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2011 ROK

WARSZTATY WIELKANOCNE W ŁOSIOWIE

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi gościła w łosiowskiej bibliotece Pani Helena Wojtasik, która w mistrzowski sposób uczyła uczestników warsztatów sporządzania tradycyjnej pisanki za pomocą wosku.

Pani Helena zjawiła się w tradycyjnym stroju ludowym Śląska Opolskiego, ponieważ tematem spotkania były gawędy o obyczajach i obrzędach związanych z Wielkanocą. Wprawne oko i ręka mistrzyni czuwały nad tym, aby zarówno dorośli jak i dzieci uczestniczące w spotkaniu, przyniosły do domów piękne kolorowe pisanki własnoręcznie zrobione oraz wiadomości o tradycjach naszego regionu.

Spotkanie zorganizowano przy współpracy Towarzystwa Miłośników Łosiowa i Okolic.