WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2011 ROK

Zakończenie II tury warsztatów komputerowych

19 kwietnia 2011 roku w bibliotece w Lewinie Brzeskim zakończyła się druga tura warsztatów komputerowych skierowanych do dorosłych użytkowników, którzy nigdy lub prawie nigdy nie mieli styczności z komputerem i Internetem.

Kurs obejmował zagadnienia z podstawowej obsługi komputera klasy PC oraz użytkowania Internetu. W drugiej turze warsztatów wzięło udział dziewięciu uczestników, w tym siedem pań i dwóch panów. Przez dwadzieścia godzin zmagali się oni z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach i dzięki własnemu samozaparciu oraz włożonemu wysiłkowi:
- opanowali umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą;
- nauczyli się, jak organizować pliki i foldery na dyskach komputera;
- zapoznali się z podstawowymi funkcjami edytora tekstów MS Word;
- dowiedzieli się, jak uruchamiać i przeglądać strony internetowe;
- nauczyli się obsługi poczty email;
- poznali, co można zrobić z cyfrowymi zdjęciami itp.

W dniu zakończenia warsztatów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Kursanci również wyrazili swą wdzięczność organizatorom i prowadzącym zajęcia (czyli bibliotekarzom) miłymi słowami i upominkami.

Pragniemy w tym miejscu jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom za ich systematyczność, odwagę i chęci w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że komputer stanie się, dzięki tym zajęciom, narzędziem ułatwiającym i umilającym ich codzienne życie.

Niebawem rusza trzecia tura warsztatów. Wierzymy, że będzie ona równie udana, jak ta poprzednia.