WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2010 ROK

"Nuty Chopina" - spotkanie muzyczne z Izabellą KlebaƄską

Na zaproszenie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim 5 paĆșdziernika 2010 roku przyjechaƂa do naszej gminy Izabella KlebaƄska, autorka ksiÄ…ĆŒek dla najmƂodszych.

Pisarka spotkaƂa się z dziećmi ze SzkoƂy Podstawowej z Lewina Brzeskiego i Skorogoszczy, a takĆŒe z przedszkolakami ze Skorogoszczy. Izabella KlebaƄska z wyksztaƂcenia jest muzykiem, dlatego tematem jej ksiÄ…ĆŒek i spotkaƄ autorskich jest wƂaƛnie muzyka. Tym razem spotkanie poƛwięcone byƂo Fryderykowi Chopinowi. W 200 rocznicę urodzin naszego, wielkiego kompozytora, Pani KlebaƄska przygotowaƂa specjalne spotkanie pt. "Nuty Chopina", na którym dzieci poznaƂy biografię i utwory Fryderyka Chopina. To spotkanie nie naleĆŒaƂo do typowych spotkaƄ z pisarzami - dzieci nie tylko sƂuchaƂy utworów Chopina odtwarzanych z pƂyt i w wykonaniu Izabelli KlebaƄskiej, która przepięknie gra na skrzypcach, ale nawet taƄczyƂy z autorką, np. poloneza.