WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2010 ROK

"Co komu w duszy gra..." - III Gminny Konkurs Recytatorski

19 maja 2010 r w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Słowem - muzyka", którego organizatorami była Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim.

Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z gminy Lewin Brzeski. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży oraz szerzenie kultury czytelniczej, kultury słowa.
Uczestnicy recytowali wybrane utwory związane z muzyką, w tym także teksty piosenek, pieśni i ballad. Repertuar był bardzo zróżnicowany, dobrany do płci i wieku recytatora. Młodzi artyści deklamowali głównie wiersze znanych polskich poetów - Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Czesława Janczarskiego. Nie zabrakło również recytacji współczesnych utworów muzycznych śpiewanych przez Annę Marię Jopek, Natalię Kukulską czy z repertuaru zespołu "Pod Budą".

Konkurs uświetniła swym występem znana ukraińska piosenkarka, mieszkająca od kilkunastu lat w Polsce - Łada Gorpienko, która w sposób szczególny dotarła do młodej publiczności. Wsparła ona również jury sędziowskie.
Zainteresowanie imprezą było bardzo duże, w konkursie wystąpiło około 100 młodych recytatorów. Byli oni doskonale przygotowani, dali świetne popisy na scenie.
Laureatów można było oglądać podczas specjalnego występu, który odbył się w domu kultury w godzinach popołudniowych.

Jury oceniło recytatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Przedszkolaki:
I miejsce: Wiktoria Łukasik - PP nr 2 w Lewinie Brz.
Kamil Lewandowski - PP nr 1 w Lewinie Brz.

II miejsce: Dominika Rutowicz - PP nr 2 w Lewinie Brz.
Amelia Tarnawa - PP nr 2 w Lewinie Brz.

III miejsce: Kacper Szarkowski - PP nr 1 w Lewinie Brz.
Weronika Szponar - PP w Skorogoszczy
Stanisław Nesterów - PP nr 2 w Lewinie Brz.

Szkoła podstawowa klasy 1 - 3:
I miejsce: Julia Mazur - PSP w Lewinie Brz.
Aleksander Dyła - PSP w Lewinie Brz.

II miejsce: Agnieszka Fiałka - PSP w Skorogoszczy
Aleksandra Kazikowska - PSP w Lewinie Brz.
Żaneta Zagłoba - PSP w Skorogoszczy

III miejsce: Zofia Kozioł - PSP w Skorogoszczy
Natalia Kula - PSP w Lewinie Brz.
Nikola Zych - PSP w Skorogoszczy

Szkoła podstawowa klasy 4 - 6:
I miejsce: Patryk Podiuk - PSP w Lewinie Brz.
Dominika Jędrczak - PSP w Skorogoszczy

II miejsce: Patrycja Rossiwall - PSP w Lewinie Brz.
Dorota Wojnarowska - PSP w Łosiowie
Jacek Multan - PSP w Łosiowie

III miejsce: Aleksandra Stanek - PSP w Skorogoszczy
Bartosz Babiarz - PSP w Łosiowie

Wyróżnienia: Oliwia Czech - PSP w Skorogoszczy, Mieszko Sulikowski - PSP w Łosiowie

Gimnazjum:
I miejsce: Monika Mazurkiewicz - PG w Łosiowie
Natalia Nowosad - PG w Skorogoszczy

II miejsce: Paulina Balsiewicz - PG w Lewinie Brz.

III miejsce: Justyna Granatowska - PG w Lewinie Brz. Sandra Jędrczak - PG w Skorogoszczy

Dodatkowo specjalną Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Lewin Brzeski otrzymali: Daria Siwuchin, Oliwia Rusin oraz Grzegorz Fedorowicz.

Po raz kolejny okazało się, że w dobie Internetu sztuka poetycka i muzyka nie odeszły do lamusa, to one wciąż pozwalają uwrażliwić młodego człowieka, pokazać piękno jego duszy, a publiczność przyprawić o serc drżenie...

Małgorzata Olbert