WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2008 ROK

Spotkanie uczniów z przedszkolalami w Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim

W dniach 17 i 23 kwietnia 2008 roku Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim goĹ›ciĹ‚a dzieci z miejscowych przedszkoli oraz mĹ‚odych aktorów z kóĹ‚ka recytatorskiego dziaĹ‚ajÄ…cego w Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Uczniowie pod kierunkiem Pani MaĹ‚gorzaty Olbert przygotowali inscenizacjÄ™ bajki A. Puszkina pt. O rybaku i zĹ‚otej rybce. Dzieci przygotowaĹ‚y równieĹĽ wierszyki logopedyczne - w trakcie recytacji wspólnie z przedszkolakami gimnastykowaĹ‚y buzie i jÄ™zyki.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna skĹ‚ada serdeczne podziÄ™kowania Pani MaĹ‚gorzacie Olbert i uczniom z kóĹ‚ka recytatorskiego za przygotowanie imprezy.