WYDARZENIA W BIBLIOTECE - 2007 ROK

Zajęcia logopedyczne w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim

W dniu 7 sierpnia 2007 roku do biblioteki w Lewinie Brzeskim na zajęcia logopedyczne zostały zaproszone dzieci z lewińskich przedszkoli.

Zajęcia prowadziła specjalista - logopeda Pani Małgorzata Olbert. W formie zabawy, dzieci wykonywały różne ćwiczenia usprawniające aparat mowy: naśladowały dźwięki, dmuchały baloniki, gimnastykowały języki. Odpowiednio dobrane opowiadania posłużyły do utrwalenia wymowy różnych głosek. Podczas ćwiczeń wykorzystano również książki ze zbiorów biblioteki, ale tym razem nie służyły one do czytania, tylko położone na brzuchach dzieci wspomagały ćwiczenia oddechowe.

Natomiast w dniach 29 sierpnia i 5 września 2007 roku odbyły się w bibliotece indywidualne badania logopedyczne przeprowadzone przez logopedę - Panią Małgorzatę Olbert.